Søk  
22. mars 2019 Psykisk helse » Utbrenthet Registrer  Logg inn
   

Utbrenthet

   Minimer

Typisk for de som er utbrente, er at de føler seg fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitte på grunn av lang tids krevende jobbsituasjon. Du kan være i fare for å bli utbrent dersom du:

  • Identifiserer deg sterkt med jobben og mangler balanse mellom jobb og privatliv
  • Prøver å være alt for alle
  • Jobber innenfor helsesektoren, som lærer, politi eller med rådgivning

Christina Maslach modell over utbrenthet kan i korthet beskrives på følgende måte: Utbrenthet og stress skapes når man kommer i en situasjon der en har mangel på ressurser til å møte krav fra omgivelsene. Færre ressurser kan vise seg som redusert kontroll og mestring av ens arbeidssituasjon, mindre sosial støtte, liten aktiv bruk av egne ferdigheter, innsnevret autonomi og liten involvering i beslutningsprosesser. Særlig vil dette skape grobunn for utbrenthet hvis elementer av det første blir kombinert med stort arbeidspress og personlige konflikter.

Maslach beskriver utbrenthet som bestående av tre komponenter:

  1. Utmattethet: Utbrenthet starter med utmattethet, og utmattethet innebærer som regel at en søker avstand. Dermed får en mindre sosial støtte, en distanserer seg fra arbeidet både i bruk av ferdigheter og i det sosiale. Hvis en i en slik situasjon møter motstand fordi en har trukket seg noe tilbake er det stor fare for at ens personlige engasjement i arbeidet minsker. dDet betyr at du føler deg veldig trøtt og sliten når du er på jobb og når arbeidsdagen er over. Du har mistet arbeidsgleden, er fysisk sliten og orker ikke å gjøre så mye som før på fritiden. På jobb har du kanskje samarbeidsproblemer med kolleger eller kunder/klienter, du er mindre tålmodig og blir lettere irritert på dem. Du må kjempe for å komme deg på jobb, og det er tungt å sette i gang med arbeidet når du er der. Du synes at du møter uoverstigelige hindringer på jobb, og du føler at du aldri har nok energi til å være produktiv nok og føle deg fornøyd med det du gjør.
  2. Kynisme/depersonalisering: En kan bli kynisk og likegyldig til det arbeidet man utfører. Dette innebærer at en ikke lenger ser det som viktig at en gjør en god jobb. Dermed fjerner man seg ennå mer fra arbeidet.
  3. Redusert prestasjonsevne: En ond sirkel er etablert, og utbrenthet er et sannsynlig utfall.

Andre tegn kan være

  • Hodepine, anspente muskler, kvalme eller svimmelhet.
  • Forandret søvnmønster - du sover mer eller mindre enn før - eller forandret appetitt.
  • Du bruker mat, alkohol, medikamenter eller lignende i håp om å føle deg bedre eller ikke føle noe når du er på jobb.
  • Du blir lett syk.

Utbrenthet er på samme måte som stress mulig å gjøre noe med ved hjelp av avslapningsteknikker, øvelser i mindfulness samt bruk av kognitiv terapi. Ta gjerne kontakt dersom dette er noe du strever med enten via mail janette@psykologpanett.no eller via telefon 97579559.

   
  Copyright © 2009 Sunnfjord Data   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv  
Design by Sveum design, adapted by Sunnfjord Data
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation