Søk  
22. mars 2019 Psykisk helse » Fysisk aktivitet Registrer  Logg inn
   

Fysisk aktivitet og psykisk helse

   Minimer

Fysisk aktivitet og depresjon:

 Fysisk aktivitet på fritida gjør at du har mindre sannsynlighet for å få symptomer på depresjon. Det viser en norsk-britisk samarbeidsstudie publisert i siste utgave av British Journal of Psychiatry.

Studien viser at all fysisk aktivitet både kan virke forebyggende og være med på å bedre depresjon.


- Denne befolkningsstudien viser at de som er fysisk aktive har mindre depresjon. Tidligere studier av pasienter har vist at fysisk aktivitet har en kurerende effekt på depresjon som er like kraftig som antidepressiva. I tillegg indikerer pågående studier at effekten av fysisk aktivitet kan virke forebyggende på depresjon. Trolig er fysisk aktivitet blant de beste løsningene for å forebygge depresjon, sier professor Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet til Dagbladet.

Forskerne fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har samarbeidet med forskere fra Kings College i England om studien, som er basert på tall fra 40 000 deltakere i den norske helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Personene ble bedt om å svare på spørsmål om hvor mye de var fysisk aktive, og om symptomer på angst og depresjon.

Studien viste at jo mer fysisk aktive folk var på fritiden, desto mindre var sjansen for at de var deprimerte. De som ikke var fysisk aktive på fritiden hadde nesten dobbelt så stor sjanse for å vise tegn på depresjon.

- Folk får vanligvis god samvittighet av å trene, og nå kan de legge til at helsegevinstene ikke bare er på fedme og hjertekarsykdom, men trolig også i forhold til den psykiske helsen. Det skal heller ikke så mye svette og slit til, selv bare lett aktivitet som å gå en tur er assosiert med mindre depresjon, sier Mykletun.

Effekten var imidlertid ikke like god på symptomer på angst.


Det har også betydning hvor man får fysisk aktivitet, viser studien, som var spesielt interesserte i om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og depresjon er en biologisk mekanistisk sammenheng.

Forskerne fant at de som var fysisk aktive gjennom jobben, ikke hadde den samme gunstige effekten av trening som de som valgte å gjennomføre den på fritida.

- Studien viser at man bare får en gunstig effekt mot depresjon av den fysiske aktiviteten man gjør på fritiden. De som har jobber som krever fysisk aktivitet får ikke den samme gevinsten. Biologi er helt sikkert involvert i sammenhengen, men det må også være noe med den psykologiske eller sosiale komponenten i fysisk aktivitet som virker gunstig i forhold til depresjon, sier Mykletun.

Flere tidligere studier har også vist at fysisk aktivitet har en like god effekt mot depresjon som antidepressiva.

   
  Copyright © 2009 Sunnfjord Data   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv  
Design by Sveum design, adapted by Sunnfjord Data
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation