Søk  
22. mars 2019 Psykisk helse » Følelser? Registrer  Logg inn
   

Kan helt vanlige følelser bli problematiske?

   Minimer

Hva er vitsen med følelser?

Følelser har en hensikt. De gir oss nyttig informasjon om oss selv og om verden rundt oss.

På samme måte som smertesansen hindrer oss i å holde hånden for lenge på en varm kokeplate, er følelsene til stede for at vi skal kunne innrette oss annerledes. Det er noe følelsene våre prøver å fortelle, og det er viktig at vi lytter til det. Følelser som trist, glad, sint eller redd har alle en funksjon.

Følelsene kan kalles sjelens temperaturmåler – de er en veiviser gjennom livet og forteller oss om noe er galt. Hvis du er redd, er en naturlig reaksjon å forsøke å komme bort fra det som gjør deg redd. Alle håndterer følelser på ulike måter. Iblant kan følelser og tanker virke kaotiske, og vanskelige å sortere eller komme bort fra.

Hvilke følelser har vi egentlig?

Robert Plutchik lagde i 1980 en oversikt over de vanligste følelsene:

Glede, Lyst, Lekenhet, Nysgjerrighet, Omsorg, Optimisme, Kjærlighet, tillit, forventning, overraskelse, Sinne, Frykt, Tristhet, Sorg, Forlegenhet, ensomhet, forakt, stolthet/hovmod, Misunnelse/sjalusi, Anger, Skam, Skyldfølelse

Kan vi slå av følelsene?

Noen kan oppleve i perioder at de "mister" evnen til å kjenne på følelsene. Enkelte beskriver at de kjenner på en tomhet innvendig. Andre kjenner at følelsene har flatet ut, at de ikke lenger har variasjoner i følelseslivet sitt men at de oppleves som mer flate, langs en rett strek. Dette er opplevelser som de fleste av oss kan ha i løpet av livet, men hvis dette er noe som blir langvarig så vil det kunne oppleves som problematisk. Det er ulike årsaker til hvorfor vi opplever dette, men det som ofte er felles er at noen av følelsene vi har i forkant oppleves som problematiske og vonde.

Alle de ulike følelsene kan oppleves som problematiske. Noen synes det er vanskelig å kjenne på og tillate seg selv å være glade. De kan ha en tanke om at de ikke fortjener gode følelser.

De følelsene som ofest oppleves som problematiske er skyld, skam og samvittighet. Disse følelsene henger sammen. Skyld og samvittighet er knyttet til ens handlinger, og skam er knyttet til vår selvforståelse av disse handlingene. Mange som sliter med skam tror de sliter med skyld. Erfaring viser at skam ofte er nært knyttet til opplevde traumer, og mange skammer seg over noe de selv ikke kan hjelpe for. Det kan være psykiske, fysiske eller sosiale problemer som en ikke vil at andre skal vite om, men jo mer en skjuler det jo mer skamfulle blir vi. Skam fører til en negativ økt selvopptatthet. Skammen kan ødelegge ens selrespekt, selvaktelse, status, prestisje og tillit. Skam kan forsterke en psykisk lidelse og er derfor et viktig tema å ta tak i.

   
  Copyright © 2009 Sunnfjord Data   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv  
Design by Sveum design, adapted by Sunnfjord Data
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation