Søk  
9. mai 2021 Kurs og foredrag Registrer  Logg inn
   

Kurs og foredrag

   Minimer

Jeg brenner for hvordan vi kan gjøre det beste ut av det livet måtte servere oss.                                            

Jeg er psykologspesialist og jobber til daglig på Helsehuset i Stavanger, samt som konsulent og foredrags-/ kursholder. Jeg har tidligere jobbet flere år som sjefpsykolog og faglig leder.

Etter at mannen min fikk hjerneslag i 2014 etablerte jeg i 2015 nettverket for unge slagrammede og pårørende i Rogaland (LHL Ung Rogaland) hvor jeg sitter som leder. Jeg opplevde å bli syk selv i 2017, og lever i dag med kroniske smerter.

Jeg har mange erfaringer med seg både fra psykologhverdagen og fra en helt vanlig men uvanlig hverdag i eget liv.

Jeg holder engasjerende foredrag om stress, om livet og familien, og hvordan vi kan bruke gode verktøy en helt vanlig tirsdag. Jeg har et stort engasjement for det som skjer med oss når livet ikke blir helt som vi hadde tenkt, når livet tar oss, og hvordan vi best kan håndtere dette.

 

Jeg er opptatt av hva slags historie vi velger å fortelle om oss selv, og hvorfor. 

Tema:

1.      Livsmestring

2.      hverdagsstress

3.      senk stresset i familien

4.      puste liv i selvfølelsen

5.      veier til god psykisk helse

6.      foreldrerollen

7.      pårørenderollen

8.      sorg

9.      mindfulness

Foredragene varer i utgangspunktet 2 timer, med mulighet for endringer. 

Å leve med det som aldri ble:

Hvordan mestrer vi det å leve med tap og savn? 
Mange forbinder ordet sorg med dødsfall. Få snakker om sorgen vi ellers har i livet: Over ting som ikke ble slik vi hadde tenkt, samlivsbrudd, tap av familieliv, tap av jobb, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse, sykdom -egen og andres; sorgen over å miste seg selv. 

Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg?

Hvordan kan du leve med sorgen og endringene fremfor å kjempe mot?
Foredraget vil ta for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos oss alle, og hvordan du best kan mestre denne. 

                                                                                                                                                        Når hverdagen tar oss

Opplever du at det er vanskelig å håndtere stress i hverdagen?                                           At jobben krever mye?

At det kan være vanskelig å sjonglere alle oppgaver på jobb?

At tiden ikke strekker til?

At det tar krefter og gjør det vanskeligere å fungere så bra som du ønsker? 

Foredraget handler om hvordan man kan forstå det som skjer i kropp og psyke ved stress. Du får også verktøy til å bli kjent med hva det er som skaper stress hos deg selv og hvordan akkurat du kan mestre hverdagsstresset bedre.
Kom som du er og dra med litt lavere skuldre!

                                                                                                                                                            Senk stresset i familien:

For mange oppleves hverdagen hektisk og nesten umulig å få til med alt en skal gjøre. Jobb, følge opp ungene, trene, være sosial, være en god partner og ikke minst egentid. Innimellom kan det føles som du drukner etter at ungene og familien er på plass.

Hvordan kan du være en god nok foreldre når du er sliten?

Hvordan reagerer ungene dine på ditt stress?

Kan vi sammen gjøre endringer slik at vi alle får det bedre med hverandre?

Foredraget tar for seg helt konkrete verktøy du kan bruke for å få ned stresset i familien. Verktøyene er en blanding mellom foreldreveiledning, mindfulness og kognitive teknikker.

 

Puste liv i selvfølelsen

Hvordan står det egentlig til med selvfølelsen? 
Vi lever i en verden som gir oss endeløse muligheter til å vurdere oss selv i forhold til andre.

Hva gjør det med oss å møte så mange inntrykk av «perfekte» andre? Hvordan vi tror at andre oppfatter oss kan nemlig ha stor innvirkning på vårt velvære. Kjenner du på perfeksjonismen i hverdagen?

Tenker du ofte at du ikke er god nok eller føler at du ikke strekker til? 

Da passer det godt med et foredrag om hva som kan stå i veien for sunn selvfølelse. I foredraget snakker jeg om hvordan du kan jobbe mot å lettere føle godt om deg selv. Med på kjøpet følger nyttige verktøy hvis du skal i gang med å styrke selvfølelsen.                                                                 

                                                                                                                                                         Tankens kraft: Når jeg hindrer meg

Foredraget handler om veier til god psykisk helse.

Hvordan bruke den mentale tannbørsten?

Bli kjent med hvordan du hindrer deg selv i å ha det bedre.

Og hvordan kommer du ut av negative spor?

Hvordan kan du snu tankene dine i en mer positiv retning slik at du lever mer i tråd med det som er viktig for deg?

Foredraget gir deg verktøy for å fri deg fra andres forventninger, bli kjent med egne forventninger og hvordan du gjennom å jobbe med tankene dine kan nå nye mål.

                                                                                                                                                                  God nok mamma og pappa:

Mange setter listen høyt når de blir foreldre, de vil så veldig gjerne gjøre godt for sine barn. Dette fører ofte til en jakt på god informasjon, for hvordan kan jeg best forstå barnet mitt?

Foredraget henter elementer fra trygghetssirkelen, der dere blir kjent med barns reaksjonsmønstre, og hvordan dere som foreldre best kan møte dette. Hvordan være god nok slik at barna deres blir trygge og har det godt. Foredraget tar for seg konkrete verktøy til hverdagsbruk.

 

Mitt liv som pårørende

Janettes mann fikk hjerneslag i 2014, bare 39 år gammel. Hun satt da med to barn på 3 og 11 år og skulle koordinere en helt ny hverdag. I foredraget deler hun av egne og andres erfaringer, både fra livet som psykolog, som leder for lhl hjerneslag ung Rogaland og livet som pårørende. Foredraget tar for seg helt konkrete verktøy for hvordan du kan mestre dette nye livet.

Hvordan kan du være en god nok pårørende?

Og hvordan passe på så du ikke bare blir en pårørende?

 

 

Tomme rom- om å miste:

Sorg rammer oss alle i løpet av livet, vi mister mennesker rundt oss, og noen betyr veldig mye for oss.

Hvordan kan du leve videre etter tap?

Hvordan håndterer du sorgen som kommer?

Går det an for deg å gå videre?

Kan du leve uten?

Kan du le igjen?

Leve igjen?

 

 

Få en bedre hverdag ved hjelp av mindfulness:

Mindfulness er i vinden som aldri før. Aldri har det vært skrevet flere bøker og holdt flere kurs. Vi lever i et samfunn der vi til stadighet legger mer og mer inn i timeplanen, uten at vi sorterer og tar vekk ting som lå der fra før. Stress er blitt et negativt hverdagsord hos mange, og avisene svømmer over av gode råd. Mindfulness er en måte å snu denne utviklingen i eget liv, gjennom å øve på å være mer tilstede her og nå. Mindfulness fungerer som en motvekt i et stressende liv.

I foredraget lærer du om mindfulness, og hvordan du gjennom teknikker og øvelser fra mindfulness kan stresse mindre og få en mer overkommelig hverdag. Alle verktøyene som presenteres er slike du kan bruke en helt vanlig tirsdag.

 

 

   
  Copyright © 2009 Sunnfjord Data   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv  
Design by Sveum design, adapted by Sunnfjord Data
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation